נערות ונשים המתאמנות בשיטת קרב מגע חיים זוט רוכשות ידע ויכולת להתמודדות כנגד מצבים אלימים כגון: איומים, תקיפות מילוליות ופיזיות. עקרון השיטה הוא שילדה/נערה/אישה תוכל לגבור ולהגן על עצמה נגד תוקף שחזק ממנה, זאת על ידי שימוש בטכניקות יעילות וממוקדות תוך כדי תקיפה לנקודות תורפה אשר מאפשרת לנטרל את התוקף או התוקפים במהירות.

בקרב מגע חיים זוט מלמדים שחרורים מחניקות, חביקות, משיכות שיער ועוד מגוון רב של מצבי תקיפה שונים. כל זאת על מנת לתרגל את המתאמנות במצבים מסוכנים העלולים להתרחש, להקטין את זמן התגובה ולהגביר את היכולת של החניכה להתגבר על אלמנט ההפתעה מצד התוקף.

מדריכי קרב מגע חיים זוט מקיימים חוגים וסדנאות ייעודיים לנשים ולנערות בארץ ובעולם.

site

site-2

site-3