שיטת קרב מגע חיים זוט מציעה גם לימודים מתקדמים של טכניקות לשימושים צבאיים ומשטרתיים, לאבטחה ולוחמה בטרור.

מדריכים בקרב מגע חיים זוט מעבירים סמינרים לכוחות בטחון, ליחידות מיוחדות צבאיות, משטרתיות וכן ליחידות ללוחמה בטרור בישראל ובעולם. הסמינרים עוסקים בין השאר בלימוד טכניקות מתקדמות כנגד תקיפות בכלי נשק קרים וחמים, התמודדות מול מס’ תוקפים, השתלטויות, שימוש באלות ובנשק חם, טכניקות לאבטחת אישים, טיפול באלימות עבריינית, טכניקות הגנה ואבטחה במקומות ציבוריים, ועוד מגוון מצבים מתקדמים נוספים.

מדריכי קרב מגע חיים זוט מקיימים סדנאות וסמינרים לכוחות הביטחון השונים בארץ ובעולם.

army